โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนภายใต้โครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย

        รัฐบาลไทย และรัฐบาลออสเตรเลียเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนของทั้งสองฝ่าย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรมและภาษาในต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ระดับเยาวชน จึงได้ทำความตกลงโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – ออสเตรเลีย โดยการให้วีซ่าประเภทท่องเที่ยวและทำงาน หรือ Work and Holiday Visas

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนภายใต้โครงการ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์

        รัฐบาลไทยได้จัดทำข้อตกลงโครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยว Working Holiday Scheme กับรัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 - 30 ปี จำนวน 100 คน ต่อปี สามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 12 เดือน โดยสามารถทำงานชั่วคราว ในขณะพำนักอยู่ในนิวซีแลนด์ได้ด้วย ได้ลองทำงานในต่างประเทศ

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกับเรา
คลิกที่นี่
ตรวจสอบสถานะก่อนกดโควต้า
คลิกที่นี่