แบบฟอร์มสมัครสมาชิก เพื่อสมัครโครงการออนไลน์

Download คู่มือแนะนาการสมัคร
จำนวนผู้สมัครสมาชิกวันนี้ 681/2000 คน
เลือกโครงการที่ต้องการ * โครงการ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย
รูปถ่ายหน้าตรง * ขนาดรูป 200x265 pixel (.jpg, .png เท่านั้น)
เลขประจำตัวประชาชน *
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
ให้สะกดคำนำหน้าและชื่อตาม passport
Name Title *
Name *
Lastname *
อีเมล์ *  ยืนยันการสมัคร ระบบจะให้ทำการยืนยันการสมัครที่อีเมล์อีกครั้ง พร้อมส่งรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้สมัครโครงการฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน*
 
  

  ตรวจสอบรายชื่อและสถานะยืนยันการสมัครสมาชิก

เลขประจำตัวประชาชน 
 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล E-mail วันที่สมัคร โครงการที่สมัคร สถานะการสมัคร
ยืนยันการสมัครเสร็จเรียบร้อย หมายถึง การสมัครเสร็จสมบูรณ์
ยังสมัครไม่สมบูรณ์ หมายถึง ต้องไปทำการยืนยันการสมัครที่อีเมล์ของท่าน หากไม่ทำการยืนยันการสมัคร ก็จะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้